Under förra året slog detta med befolkningsökning rekordet när Älmhults kommun ökade med 450 personer.

Många kanske trodde att den positiva utvecklingen skulle bromsas upp.

Men alls icke.

Faktum är att kommunen fortsätter att växa, och när den senaste befolkningssiffran nu presenterats har en magisk gräns noterats.

Antalet invånare i kommunen är nu uppe i 17 005 personer.

– Det är jättekul, säger Eva Ballovarre.

– Jag tycker det är fantastiskt att så många väljer att bo i kommunen. Vi som bor här vet om att det är en bra plats att bo på.

När siffran från juli presenterades var det snubblande nära en total befolkning på 17 000 personer, varför det fanns stora förhoppningar på augusti månads siffra.

För den månaden blev det ett plus på 46 personer.

Detta innebär att befolkningen i Älmhults kommun har ökat med 387 personer sedan årsskiftet, och det kan bli många fler än så.

Det här visar att utmärkelsen Årets tillväxtkommun 2017 inte var någon tillfällighet.

Nämnda pris delas ut på lördag och bakom detta ligger Arena för Tillväxt och Sweco Strategy.

Men framgången för en del med sig också.

– Att vi växer betyder att man har förväntningar på oss, säger Eva Ballovarre.

– Vi kan inte luta oss tillbaka, utan måste bli ännu bättre.Vi behöver bygga fler skolor och förskolor, och det är ju positivt.

Kan man säga att Älmhult har någon form av växtvärk?

– Ja, det brukar vi säga att vi har, säger Eva Ballovarre.

Hur stor tror du att befolkningsökningen blir i år?

– Ingen aning. Vårt mål är att växa med en procent om året, vilket är ungefär 170 personer. Nu är vi uppe i det dubbla.

– Det är häftigt.

Är det en procents tillväxt ni har räknat med i budgeten?

– Vi höjde det till 1,5 procent. Men det är befolkningssiffran den 1 november som räknas inför nästa års budget.

Men har det verkligen byggt så mycket nytt att det i sig gör plats för så här många, nya, älmhultsbor?

– Nej, så många nya bostäder har det inte byggts. Älmhult växer inte bara i centralorten, utan det är fullt i husen även på landsbygden.

– Det är roligt.

Och på tal om förväntningar kanske det börjar surras om saker som bowlinghall och äventyrsbad ännu mera?

– Jo, det hänger ju ihop. Det ställs högre krav på utbud och aktiviteter. Men det viktiga är förskola, skola och bostäder.

Kan till exempel en bowlinghall var något att lyfta upp inför valet nästa år?

– Jag för min del kommer inte att lova någon bowlinghall. Men att ha en biograf är otroligt viktigt. Jag tycker också att vi ska ha en boulebana inomhus.