Det beror på att sju myndigheter genomfört gemensam tillsyn av tobakshandlare, och dessa genomfördes i Ljungby, Markaryd, Alvesta, Växjö och Lessebo.

Inom ett nytt samarbete sker kontroller att lagar och regelverk efterföljs när det gäller anställningar, sjukersättningar, arbetstillstånd, skattebetalningar och uppehållstillstånd.

– Syftet är att bättre kunna upptäcka brott och minska kriminellas möjligheter att begå brott, berättar Agnes Ysander som är samordnare för brottsförebyggande arbete vid Länsstyrelsen i Kronobergs län i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att myndigheter i nära samverkan bedriver kontroller av aktörer inom service och detaljhandel. Det är så vi kan motverka verksamheter som styrs av svarta pengar och svart arbetskraft, säger Peo Söyseth, operativ chef i polisområde Kalmar Kronoberg.

I samarbetet som kallas Kronobergs län tillsammans mot brott ingår Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden och Migrationsverket.

Relaterat till artikeln

Läs mer: Klicka här för att se resultatet av tillsynen.