Vid sidan av politiken uppvaktades Öberg med en blomma av fullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen. Öberg fyller 50 år om en vecka, men Mazetti.Nissen trodde att födelsedagen redan var förbi. Därför blev det till en början omvänt i gratulationsorden.

I interpellationen, adresserad till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Peltola, undrade Öberg hur tidsplanen för den planerade restaureringen ser ut.

- När blir det byggstart? undrade han.

Fråga om pengar

Han konstaterade att tre miljoner av budgeterade tio miljoner kronor redan förbrukats.

- Till administrativa kostnader eller vad? frågade han.

Därför ville han veta om Peltola tycker att pengarna används utifrån största möjliga samhällsnytta.

Vidare frågade han om fler näringsidkare ska kunna hyra in sig i stationshuset, och om nuvarande hyresgäster varit med i planeringen.

Miljöpartisten Michael Öberg befann sig i fokus vid gårdagens fullmäktigemöte med en interpellation, två motioner och en för tidig 50-årsuppvaktning.

Foto Pontus Ulvsvik

Snart upphandling

I sitt svar på interpellationen meddelade Elisabeth Peltola att renoveringen ska ut på upphandling i närmaste månadsskifte. Det innebär att upphandlingen är något försenad beroende på att handlingarna i ärendet har justerats. Bygglovsansökan är klar att lämnas in till bygg- och miljönämnden.

Enligt Peltola är det närmast en invändig renovering som väntar. Den beräknas vara klar hösten 2019.

Vad gäller upprustning av fasad och tak pågår enligt Peltola en dialog med Trafikverket. Vissa arbetsmoment kräver nämligen verkets godkännande.

Detta arbete hänger samman med stationsplanen framför huset, där bland annat ledningar måste läggas om eller bytas ut.

Första intrycket

Vad gäller frågan om samhällsnyttan, svarar Peltola ett tydligt ja. Hon menar att insatserna är betydelsefulla för vilket första intryck resenärer ska få av Älmhult.

Förbrukade medel har enligt Peltola använts till inköp av fastigheten, framtagning av handlingar och viss renovering. Återstående cirka sju miljoner ska räcka till renovering inomhus och till viss del utomhus, menar hon.

Vad gäller möjligheten för fler näringsidkare att hyra i stationshuset, säger Peltola att fler verksamheter inte ingår i planerna. Däremot ger renoveringen befintliga hyresgäster utrymme att utvidga sin verksamhet. Med dessa hyresgäster har förts dialog inför renoveringen.