Regeringen för samtal med allianspartierna om storlän/storregioner i landet. Utgångspunkten är sommarens delrapport som föreslog tre regioner av norra, mellersta och västra Sverige redan 2019.

Övriga sju län ska bilda regioner 2023. Slutrapporten från utredarna blir klar nästa år, men de ser gärna att Jönköpings län slås ihop med Kronoberg, Östergötland och Kalmar.

Delrapporten har varit ute på remiss.

”Goda förutsättningar att skapa tillväxt och utveckling”, skriver Region Jönköpings län om att slås ihop med sina länsgrannar i söder och norr.

Men intresset hos grannar både i söder och norr verkar ärligt talat vara lite svalt.

Region Kronoberg tror inte att större regioner ger den utveckling och tillväxt som förslaget beskriver och vill se en bättre analys av fördelarna.

Ett problem med att slås ihop med Jönköpings län är att Kronoberg skulle få en gräns mot sin starkaste arbetsmarknadsregion söderut; det vill säga Skåne.

Det är också till Skåne som den mesta pendlingen sker. Älmhult har störst Skånependling, därefter Markaryd och Växjö.

Dessutom ingår redan sjukvården i Södra sjukvårdsregionen med Blekinge, Skåne och Halland, påpekar man i yttrandet.

I yttrande vill Kronoberg att länets kommuner ska få vara delaktiga i beslutet om storregion.

Länsstyrelsen i Östergötland sågar regionindelningen och anser att Östergötland ska slås ihop med Sörmland.

Norrköping men även Linköping har täta och viktiga kontakter till Stockholm, påpekar länsstyrelsen och anser att Ostlänken stärker banden ännu mer åt det hållet.

Region Östergötland är mer positiv men vill att alla regioner bildas samtidigt. Man tycker att föreslagna länsindelningen är bra även om banden till Stockholm och Mälardalen är viktiga att behålla.