Region Kronoberg beslutade under ett stabsmöte på tisdagen att förlänga tiden för inställda operationer med ytterligare fyra veckor. De operationer som ställs in är de som anses icke brådskande, det kan exempelvis handla om icke akuta ortopediska operationer och överviktskirurgi.

Anledningarna till de inställda operationerna är bland annat brist på personal, då många av medarbetarna inom vården är hemma med förkylningssymtom eller för att vårda sjukt barn.

Detta får också Region Kronoberg att gå ut med en vädjan att planera vab, vård av barn, efter vilken förälder som behövs mest på jobbet.

– Vi hoppas på förståelse för detta. Vi har många medarbetare som är föräldrar till små barn som inte kan vara ensamma hemma vid sjukdom, men om regionens medarbetare är friska behövs de på plats mer än någonsin, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Att operationerna ställs in handlar också om att spara på blod och material om det blir fler svårt sjuka med behov.

Relaterat till artikeln