Replik … till Benny Johansson (M) Moderaterna i Ljungby den 23 augusti 2019.

Tack Benny Johansson Moderaterna för din insändare. Rubriken" låt oss driva Ljungby framåt" vill vi ta fasta på. I en demokrati som vi har i Sverige finns det i kommunerna de som styr och en opposition.

Oppositionens uppgift är att granska och utifrån sina väljare och parti driva på i den inriktning partiet står för. I detta fallet socialdemokraterna. En av oppositionens möjligheter i den demokratiska debatten är att skriva motioner- dvs. förslag som kan införas i verksamheten om det får gehör i fullmäktige. Att de styrande sen säger att de redan jobbar med det, det får stå för dem. I riktlinjer som finns runt motionshantering står det att en motion skall bifallas eller avslås. Endast i undantagsfall skall besvarad användas. Det ligger i det politiska spelets natur att de styrande säger ” att det arbetet gör vi redan”.

Sjuktalen är en sådan fråga. Kostnaderna ökar – många är fortfarande sjukskrivna- vi instämmer att något måste göras: Visa handlingskraft! För varje sjukskrivning är en miss om det nu är det som du menar med ”miss här och där”? För oss är det människor av kött och blod som av olika anledningar blir sjukskrivna. Människor som finns i vår vardag, i vår närhet, som får inkomstbortfall och ofta stora personliga och familjära lidanden. För oss är det viktigt att rehabiliteringskedjan för de som drabbats av sjukdom fungerar hela vägen och att det finns ett tryggt och gott ledarskap i botten. Politikens uppgift är att ge förutsättningar till chefer att klara sitt viktiga uppdrag. Goda arbetsvillkor för alla anställda! Den frågan släpper vi socialdemokrater aldrig någonsin!

Du skriver att du är med och bidrar i ett parti ”som på riktigt vill göra Ljungby ännu bättre” Nedan ser du några frågor att besvara, som vi tror att läsarna av Smålänningens insändare gärna vill ha svar på:

Är det genom att lägga ner Återbruket? Gislaved, Markaryd är på gång. Älmhult har återbruk. Ljungby lägger ner. Är det genom att ta bort arbetsmarknadsåtgärder som Återbruket varit för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Är det genom att bespara denna grupps möjlighet att komma ut i arbetslivet som utvecklar Ljungby att bli ännu bättre enligt Moderaterna? Eller kanske genom att fokusområdet Unga vuxna dra in en pedagog på Kulturskolan, eller att minska medel till Lokal 16s verksamhet? Eller är det att inom ramen för antagande av globala målen avskaffa Fairtrade? Eller att underlåta föreningsstöd till Kvinnojouren nästa år?

Är det på detta sätt du och ditt parti bidrar till att göra Ljungby ännu bättre?!

Vi lovar, härskarteknik eller ej, att aldrig tiga ihjäl ovanstående frågor!

Anne Karlsson, Oppositionsråd (S),

Lotte Åhlander, Fullmäktigeledamot (S)

Relaterat till artikeln