Under senare år har det snarare varit regel än undantag att kommunala investeringar har blivit dyrare än beräknat.

Det senaste exemplet är Elmeskolan.

Den kostnadsberäknades ursprungligen till 215 miljoner kronor, men det visade sig att kostnaderna ökade rejält.

I den senaste sammanställningen hade priset skjutit iväg till nästan en kvarts miljard kronor.

I en interpellation till kommunalrådet Eva Ballovarre vill fullmäktigeledamoten Tord Åkesson veta lite mer om kommunens kostnadskontroll.

Han tänker på överskridande av budgeten i projekt som järnvägsövergången. Elmeskolan, va-ledningen samt ombyggnaden av Esplanaden.

Tord Åkesson:

– När man gör så stora satsningar är god kostnadskontroll, med rutiner för att hantera eventuella kostnadsförändringar under projektets gång, nödvändiga.

– Jag har fått ta del av det motsatta i ett antal artiklar i lokalpressen.

Åkesson understryker att han inte har något emot satsningarna, vilka anses nödvändiga för en kommun i stark expansion.

Han siktar in sig på nästa projekt som är ett nytt vattenverk.

Detta berättade Smålänningen nyligen om, och det är en investering i storleksordningen 170 miljoner kronor.

– Men det är ingen exakt summa, sa Eva Ballovarre då.

Det är inför det här projektet som Tord Åkesson vill så att säga mota Olle i grind, så att kostnaderna inte drar iväg på samma sätt som tidigare varit fallet.

Han säger:

– För att vi inte ska råka ut för nya överraskningar så måste vi dra lärdom av de tidigare nämnda projekten.

– Därför ställer jag ett antal frågor till Eva Ballovarre.

Tord Åkesson vill till att börja med veta hur den beslutade budgeten ser ut.

Men han vill också ha en redovisning över vad som har hänt i de redan avklarade eller påbörjade projekten.

Han vill ha svar på vilka kostnadsöverdrag som har gjorts, samt kommentarer till dessa och vem som har godkänt de extra kostnaderna.

En redovisning av budgeterade kostnader och verkligt utfall ingår också.

– Vilken lärdom har gjorts och hur har den implementerats, undrar Åkesson.

– Jag förväntar mig en förklaring till vart och ett av projekten.