Statistik från Region Kronoberg visar att det under de senaste fem åren har gjorts 8 900 KUB-test på lasaretten i Ljungby och Växjö.

– Metoden har funnits länge och sedan den första mars 2012 erbjuds alla KUB-test, säger Eva Lindén som tycker att det är en självklarhet att alla gravida erbjuds testet.

Hon berättar att över 80 procent väljer att göra testet.

Av de i Kronobergs län som gjort KUB de senaste fem åren har 40 stycken fått provresultat som visar på kromosomavvikelser, efter ytterligare utredning valde 33 kvinnor att göra abort och två fick spontana missfall.

– KUB-testet ger föräldrar möjlighet att tidigt ta ställning till om man vill avsluta graviditeten, berättar Katja Dahl Nordström som är verksamhetsutvecklare på kvinnoklinken.

För de vars KUB-test visar hög sannolikhet för kromosomavvikelser väntar fostervattenprov eller moderkaksprov som ger ett definitivt besked om fostret bär på en kromosomavvikelse.

En kromosomavvikelse kan innebära att fostret har Downs syndrom eller någon missbildning.

– Det är alltid upp till föräldrarna att ta beslut, vi ger bara dem möjligheten. Och oavsett vilket beslut de tar stöttar vi inom vården dem, säger Eva Lindén.

Fostervattensprov och moderkaksprov innebär en liten risk för missfall, och därför införs den första maj i år även NIPT, som är ett blodprov som kommer att erbjudas de vars KUB visar på en medelhög sannolikhet.

– Det är ytterligare ett steg i undersökningen, och NIPT är riskfritt för barnet. NIPT görs genom att det tas ett blodprov på mamman, som under graviditeten har barnets DNA i sitt blod. Blodprovet skickas sedan för analys, berättar Katja Dahl Nordström.

Kvinnoklinken uppskattar att NIPT kommer att vara aktuellt för cirka 140 kvinnor varje år. De vars KUB visar på hög sannolikhet kommer direkt erbjudas fostervattensprov eller moderkaksprov.