Redan förra sommaren drabbades Ljungby kommuns verksamheter, framförallt äldreboendena, av att inte tillräckligt många vill jobba inom kommunen. Kommunen tvingades hyra in sjuksköterskor, och dessa kostar 2,5 gång som mycket som en anställd sjuksköterska. Detta visade sig också bli en del i det underskott som nämnden kämpade med under 2017, ett underskott som även i år växer.

Relaterat till artikeln

Under måndagens kommunfullmäktige tog Lotte Åhlander (S) upp frågan om sommarens bemanning.

– I tidningen läste jag att det saknas 70 medarbetare, och på intranätet står det 90. Vad gör ni åt det, sa hon och riktade frågan till Bo Ederström.

– Jag kan försäkra dig om att det pågår ett intensivt arbete inför sommaren, men vad utfallet av det blir kan jag tyvärr inte säga. Som vi fick erfara förra sommaren finns det betydande svårigheter att rekrytera.

Lotte Åhlander (S) undrade hur socialnämnden ska klara av rekryteringen av sommarvikarier när det fortfarande saknas mellan 70 och 90 medarbetare.

Då ville Lotte Åhlander veta varför det är så svårt, har det möjligen att göra med ”oattraktiva arbetstider och dåligt betalt” och om socialnämnden diskuterat problemet.

– Ja det har vi, och det beror beror delvis på trycket från andra arbetsgivare som kan erbjuda attraktivare löner och villkor. Det handlar också om att vår verksamhet finns i hela kommunen, och att ungdomarna kan ha svårt att ta sig till sin arbetsplats.

För att lösa detta problem har en del sommarvikarier erbjudits möjlighet att en av kommunens bilar för att pendla, och det har fungerat i några fall enligt Ederström.

Bo Ederström berättade också att ett problem i rekryteringen är att de som erbjuds jobb ofta har flera erbjudanden om anställning, och att de i ett sent läge tackar nej till jobbet inom kommunen.

– Det är det stora problemet, och det ställer verkligen till det för vår organisation.

Relaterat till artikeln