Hur mycket antalet fiskare har minskat varierar ganska stort mellan länen. De nordligaste länen tycks ha påverkats minst. I Kalmar län har antalet yrkesfiskare gått från att vara 177 till 85 personer.

I Jämtlands län finns inte längre några fiskare kvar alls, men redan för tolv år sedan var det endast två personer som ägnade sig åt näringen.

– Jag kan inte yttra mig om vad det är som gör att yrkesfiskarna blir färre till havs, men för oss som fiskar i insjöar handlar det definitivt om reglerna kring ålfisket, säger Jan Karlsson.

Ålen räknas som en rödlistad art enligt Naturvårdsverket och fisken anses vara starkt hotad både i Sverige och i Europa.

Därför utfärdar inte Havs- och vattenmyndigheten några nya tillstånd för att få fiska ål till försäljning, vilket får följden att det inte tillkommer några nya fiskare när de som var verksamma tidigare lägger ned eller går i pension.

Rättslig process

Jan Karlsson vill gärna att hans söner ska kunna ta över fisket efter honom. Just nu befinner han sig i en rättslig tvist med Havs- och vattenmyndigheten som inte vill godkänna överlåtelsen.

Jan Karlsson vann i förvaltningsrätten men myndigheten överklagade domen. Nu står det klart att kammarrätten tänker ta upp fallet.

– Vi hoppas på ett besked till sommaren, säger Jan Karlsson.

Viktig inkomstkälla

Domstolens beslut är avgörande för familjeföretagets framtid eftersom ålfisket står för halva omsättningen.

Jan Karlsson anser att fiske och försäljning av ål från Bolmen har en helt obetydlig inverkan på ålbeståndet i stort eftersom de flesta av fiskarna ändå dör i kraftstationerna på vägen ut till havet. Han tycker att det är rimligare att begränsa ålfisket till havs eftersom den ålen har en större chans att ta sig till fortplantningsplatsen i Sargassohavet.

Hjälper ålen

– I dag planteras det in ny ål i Bolmen varje år, men om fisket försvinner, försvinner även den inplanterade ålen, menar Jan Karlsson.

Han berättar yrkesfiskarna gör en del insatser för att rädda ålen. Till exempel så transporteras en del av den infångade fisken med tankbil förbi kraftstationerna och ned till Laholmsbukten där den sedan släpps ut i havet.

Med denna metod har man lyckats rädda flera tusen ålar från Bolmen. Om yrkesfisket försvinner från sjön upphör även räddningsinsatserna.