Smålänningen berättade på onsdagen (25/3) om svårigheterna att rekrytera till polisutbildningen. Sofie Berg från Polisförbundet Region Syd är orolig för att få fullföljer utbildningen och för att arbetsmiljön i poliskåren ses som dålig, bland annat på grund av polisbristen.

En annan som har oroat sig för den dystra bilden är jag. I en ledarkrönika den 16 februari skrev jag om myndighetens rekryteringssvårigheter i relation till det ökande antalet sprängdåd som sällan klaras upp. Jag anser att det borde finnas fler än en sorts polisutbildning och nämnde i texten nya inriktningar, dels mot de intellektuellt mest utmanande uppgifterna, dels mot det mest riskfyllda arbetet i yttre tjänst, vid sidan av dagens utbildning.

Det är givetvis mer lösa tankar än skarpa förslag. Sådant måste utredas noggrant, men att bredda utbildningen så att vägarna in i yrket blir fler utan att kraven sänks borde vara huvudspåret.

Polisförbundet tror inte på fler sorters polisutbildningar. De vill satsa på andra åtgärder, där högre lön verkar vara huvudspåret.

Det är optimistiskt att tro att ens kraftiga löneökningar för hela kåren skulle ha mer än marginell effekt på rekrytering. Däremot är det troligt att det skulle få färre poliser att fundera på att lämna yrket, varför lönesatsningar för polisen fortfarande är en viktig fråga.

Att Polisförbundet motsätter sig fler utbildningar är synd, men inte oväntat. Svenska fackförbund, inte bara de LO-anslutna, tenderar att ha mycket starka jämlikhetsreflexer. Man sätter absolut rättvisa och likabehandling främst och ser med skepsis på saker som karriärvägar och lön efter prestation och ansvarsgrad.

Att "inte skapa A- och B-lag" heter det på den socialdemokratiska som fackförbund talar. På vanlig svenska kan man säga att det är utvecklingshämmande. Det bidrar till att det blir svårt att specialisera sig och göra karriär – och att stora personalgrupper gör annat än det de är utbildade för. Det syns inom sjukvården, i lärarkåren och hos polisen.

Kalla fakta är att dagens polisutbildning inte klarar att producera så många nya kollegor som Polisförbundets medlemmar behöver. Den lockar inte. Den karriärväg poliser måste vandra tilltalar inte rätt personer. Därför borde fackförbundet våga vara mer offensivt i sin syn på polisutbildningen än att vilja se forskningsmöjligheter och att den ska leda till yrkesexamen.

Det enda sättet att nå fler sökande är en breddning. Det enda sättet att genomföra en breddning utan att sänka kraven är att satsa på ökad specialisering.