Bakgrunden är två motioner av socialdemokraten Matija Rafaj. Han skriver på sitt partis vägnar att motion, kost och hälsa är grundläggande faktorer som gör att en människa mår bra.

"Att ha medarbetare som regelbundet aktiverar sig fysiskt utanför sin arbetstid är en stor vinning för arbetsgivaren", skriver han i motionen.

Socialdemokraterna tycker att det är en investering i personalen och i miljön erbjuda anställda cykel eller elcykel som personalförmån.

"Dessutom är detta en möjlighet där de flesta anställda kan se att de rent ekonomiskt investerar i sig själva och miljön", skriver Matija.

Tanken är att personalen ska få cykeln mot löneavdrag. Om den anställde slutar erbjuds han eller hon att köpa cykeln till ett restvärde.

Frågan gav upphov till diskussion i kommunstyrelsen. Matija Rafai tyckte att både försäljning och service av cyklarna borde tillhandahållas av någon lokal cykelhandlare.

Conny Simonsson (S) hävdade att detta inte är möjligt om kommunen ska följa Lagen om offentlig upphandling. Den ger inte utrymme för favorisering av lokala leverantörer.

Detta blir en fråga för den utredning som kommunstyrelsen beslutade tillsätta. Likaså ska utredarna undersöka vilken form löneavdragen ska ha, från brutto- eller från nettolön.

I slutändan är det dock kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan när beredningen i kommunstyrelsen är klar.