En av personerna är i 18-årsåldern, den andra några år äldre. Den yngre av dem uppehöll sig vid Lagastigsgatan vid 17-tiden på tisdagen, och den äldre på Järnvägsgatan vid 19-tiden.