I fullmäktige den 27 maj, frågade Krister Salomonsson barn och utbildnings nämndens ordförande Marcus Walldén om de gör utdrag ur brottsregistret under pågående anställning. Varje anställd har ett krav mot sin arbetsgivare och saker och ting kan förändras för alla under livets resa. Det ingår i min anställning vad som är förväntat av mig som anställd. Förändras något som kan påverka mitt arbete är jag som anställd skyldig att meddela det. Är det något som händer av större dignitet som inte uppdagas som Krister påtalade, hoppas jag att det gjorts en orosanmälan, vederbörandes chef, personalavdelningen etc och inte via ett fullmäktigemöte till nämndens ordförande. Då är man delaktig i sakfrågan!

Att begära utdrag ur brottsregistret någon gång då och då skulle bara generera i onödigt administrativt arbete för tjänstemännen utan att jag som arbetskamrat till någon i min omgivning har möjlighet att prata med vederbörande chef om mina funderingar/oro/ misstankar. Jag är övertygad om att den förvaltningen tar det till sig och gör en utredning om misstanke finns.

Gunilla Åström Moderaterna

Relaterat till artikeln