Nu när det ska sparas så mycket inom socialnämnden, äldreomsorgen undrar man hur det kan finnas två verksamhetschefer? Det ska plockas bort folk på golvet. Vi är många som gått i väggen som jobbar på golvet, men vi får ingen lättnad eller hänsynstagande när vi kommer tillbaka. Kan gälla arbetstider och arbetsmiljön. Däremot får vår verksamhetschef en som hjälper henne med sitt arbete när hon drabbades av utmattning och skulle orka med när hon kom tillbaka.

Är det inte dags att spara där också?

Dessutom gör vi inte för mycket! De får bara den hjälpen som de är beviljade. Har varit besparingar i flera år så det har vi redan sparat in på. Vore bra om våra politiker och chefer visste vad vi gör på fältet innan de uttalar sig. Vi gör så gott vi kan, trots att vi inte får någon uppskattning utan bara veta att vi måste spara.

Fundersam