Teater 16 i Ljungby har byggt ett kulturhus, Lokal 16. Medlemmarna som är 16-25 år upplevde för ett par år sedan ett behov av en arena för ung kultur, en mötesplats för unga kreativa och konstintresserade medborgare. En sällan skådad initiativförmåga har fått dem att hyra en gammal fabrik och sedan med egna händer måla, snickra, sy och fixa tills den gamla fabrikslokalen nu uppfyller deras förväntningar och behov. Nu står ett kulturhus öppet för alla unga vuxna i Ljungby kommun. På 300 kvadratmeter ryms en blackbox, ett repetitionsrum och ett café/mötesrum/verkstad. Drygt 100 unga vuxna arbetar ideellt på Lokal 16. Under 2018 verkade 25 olika kreativa grupper där, och över 2000 besökare kom på något av de 44 öppna kulturarrangemangen. Det är en stor spridning på aktiviteterna – här verkar grupper som filmar, dansar, inreder, arrangerar, spelar rollspel, musicerar och sköter teknik m.m..

I Slutrapporten av regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar stadsutveckling (Ku2009/1620/KV) framgår att ett samhälles vitalitet och livskvalitet hör nära samman med dess kulturella engagemang, uttryck, dialog och främjande. Kultur spelar en viktig roll i konkurrensen mellan städer, både för att bygga en positiv image och attrahera besökare. Kultur väger tungt för individens val av bostadsort. Kulturen spelar en viktig roll för samhällsbyggande, innovationstakt och attraktivitet. Att ta vara på unga vuxnas kreativa arbete borde vara en självklarhet för alla samhällen. Lokal 16 är ett gott exempel på hur det kan gå till.

Kultur ger människor förståelse för sig själva och hela samhället. Det låter oss människor skapa och omskapa våra identiteter. Att få ta del av konstnärliga upplevelser och ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov. Det är nödvändigt för att vi människor ska må bra. Det är också nödvändigt för en fungerande demokrati. Kulturen ifrågasätter vår omgivning och våra normer och låter oss uttrycka oss fritt.

Teater 16 har på eget initiativ och på egen hand utvecklat en arena för kultur som vilar på tre grundstenar: 1. Allt som skapas i huset ska vara prestigelöst och lekfullt men på fullt allvar 2. Alla initiativ och idéer ska komma från deltagarna själva. 3 Alla unga vuxna är välkomna. Det krävs inga förkunskaper eller särskilda förmågor. Alla deltar utifrån sina förutsättningar. Det ska vara en varm och välkomnande mötesplats.

Detta är något att vara rädd om och stolt över.

Bengt Andersson

Konstnärlig ledare

Riksteatern Barn & Unga

Per Gustavsson

Ordförande

Berättarnätet Kronoberg

Jonas Jansson

Verksamhetsledare

Lokal 16

Annika Johansson

Verksamhetschef

Unga Musik i Syd

Pontus Ljungberg

Museichef

Ljungbergmuseet

Ida Qvarnström

Filmregion Sydost

Elisabeth Wernerson Johnson

Ordförande

Riksteatern Kronoberg

Therese Willstedt

Scenkonstchef/VD

Regionteatern Blekinge Kronoberg

Kultur ger människor förståelse för sig själva och hela samhället. Det låter oss människor skapa och omskapa våra identiteter, anser skribenterna.