Våra borgerliga riksdagspartier har bestämt att Arbetsförmedlingen skall hårdbantas. Borgarna har ett ideologiskt ide om att det blir bättre med privata aktörer som tar ut vinster från oss skattebetalare.

Arbetsförmedlingen stänger därför i Markaryd och på de flesta orter i landet.

Det är ett djupt olyckligt beslut.

Arbetsförmedlingens insatser är nödvändiga bland annat för alla som står långt ifrån arbetsmarknaden. Exempelvis har försörjningstagare i Markaryd behov av dessa insatser. Markaryd är dessutom den kommun i landet som redovisar störst andel arbetsföra bland alla som får försörjningsstöd. Socialbidragstagare i Markaryd kan alltså börja arbeta direkt om de får kompetensutveckling.

Nu har emellertid Moderaterna varit i Spanien och till sin stora glädje sett fattiga som städar på gator och torg. Moderaterna har till och med övertygat hela kommunfullmäktige i Markaryd om att försörjningsstödstagare som behöver stöd till arbeta istället skall städa i kommunen.

Var Moderaterna tycks ha glömt är att i Markaryd gäller svensk lag.

Den som har behov av försörjningsstöd har möjlighet och är tvungna att deltaga i kompetenshöjande insatser, just de insatser som bland annat Arbetsförmedlingen ansvarar för. All erfarenhet visar att socialbidragstagare som tvingas städa inte kommer i arbete och blir självförsörjning. De kommer bara längre ifrån ett arbete. Som det beskrivs press är det till och med olagligt. Om fullmäktige ska göra allvar av denna märkliga idé är det bäst att man först läser igenom socialtjänstlagens krav på innehåll i kompetenshöjande insatser.

Vi vill ju inte se ännu ett fiasko-projekt i kommunen. Det räcker med att borgarna på riksplan genom att stänga ned arbetsförmedlingarna nu för över kostnader för ökat försörjningsstöd och nya arbetsuppgifter till kommunerna.

Christer Persson

Vänsterpartiet Markaryd

Relaterat till artikeln