Just nu pågår årets löneöversyn för Visions medlemmar här i Region Kronoberg. Tillsammans med arbetsgivarna har vi chansen att minska de ojämnställda lönerna. När medarbetarna får lön utifrån sin kompetens och sina prestationer på jobbet blir utfallet högre. Och då har vi möjlighet att nå jämställda löner.

Det borde vara en självklarhet 2019 att lön ska baseras på kompetens och yrkesskicklighet - inte på kön eller var någonstans du jobbar. Men sanningen är att det skiljer tusentals kronor i lön varje månad mellan till exempel en informatör eller en IT-tekniker som jobbar i den kvinnodominerade välfärden, jämfört med samma yrkesgrupper i den mansdominerade privata sektorn. Det gäller även här i Region Kronoberg.

Vision har räknat på hur mycket tre jämförbara yrkesgrupper förlorar i inkomst på att arbeta i en sektor där de flesta är kvinnor, jämfört med i en sektor där de flesta är män. Beräkningarna har gjorts utifrån Statistiska centralbyråns lönestatistik för yrkena informatör/kommunikatör, IT-tekniker och HR-chef.

Jämförelsen visar att lönerna är betydligt lägre på arbetsplatser och i yrken där de flesta är kvinnor. Det skiljer tusentals kronor varje månad mellan att arbeta i en kvinnodominerad sektor jämfört med att jobba i en mansdominerad. Löneskillnaderna är strukturella, vilket betyder att de inte kan förklaras av faktorer som olika krav i arbetet, prestation, ansvar eller andra skäl. Förklaringen är framför allt att kvinnor och män arbetar på olika delar av arbetsmarknaden och i olika yrken. Och att sektorer och yrken där kvinnor är i majoritet värderas lägre. Det drabbar alla anställda, såväl kvinnor som män. Vi kan dessutom se att de strukturella löneskillnaderna fortsätter att påverka inkomsten livet ut och även pensionen.

Detta är förstås helt orimligt och väldigt omodernt. Det riskerar dessutom att sätta käppar i hjulet för den framtida kompetensförsörjningen i sektorn. I dag slåss alla sektorer mer eller mindre om samma arbetskraft. Det finns en uppenbar risk att kvinnor och män kommer att välja bort offentliga jobb så länge de förlorar på det ekonomiskt.

Ett gemensamt ansvar ligger på oss fack och arbetsgivare här i Region Kronoberg att komma överens om schysta och attraktiva löner och villkor. Vision gör vad vi kan för att driva på i frågan. Sista ordet har dock våra lokala politiker som i rollen som arbetsgivare har alla möjligheter att ta ansvar lösa problemet med de pinsamma löneskillnaderna. Det arbetet behöver ske nu – framtidens välfärd kräver satsningar på jämställda löner.

Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision