Det pratas mycket om problem i skolorna. Att eleverna upplever skolan som otrygg och stökig. Strömsnässkolan var inget undantag. Men i Markaryds Kommun har man gått från prat till handling och bildat elevvårdsteam som verkligen fungerar. De arbetar med barn från förskolan och genom alla stadierna i skolan. I teamet ingår specialpedagoger och andra specialkompetenser som behövs för att hjälpa barn med tillfälliga eller mer varaktiga problem som kan störa barnens inlärningsförmåga och hälsa. Barn som inte klarar av att arbeta i stor grupp hela dagarna har alternativet att gå till ett mindre sammanhang och där få hjälp med undervisningen.

Vi anhöriga som har barn i skolan upplever att barnen känner en större trygghet i skolan, de pratar mer positivt om skolan och är inte så trötta när de kommer hem.

Utbildnings- och kulturnämnden och förvaltningschef Lars-Ola Olsson är värda en stor eloge för att de har utvecklat och drivit igenom ett mer professionellt arbetssätt. Vår förhoppning är nu att detta arbetssätt är bestående, för det kommer att löna sig i längden. Grunden för inlärning måste ju vara att barnen tycker om skolan, känner trygghet och har positiva vuxna omkring sig.

Tacksamma anhöriga

Relaterat till artikeln