Med tanke på den vandalisering som denna gång drabbat skolor i Ljungby och Älmhult vill jag uppmana ALLA vårdnadshavare att ta en diskussion hemma med sina barn/ungdomar kring vad det egentligen innebär när dylikt sker i kommunala fastigheter.

Förklara att det är du själv som vårdnadshavare och/eller skattebetalare som i slutänden betalar genom att betala skatt; pengar som kommunen kunde ha använts till annat!

Det är även viktigt att förklara att det faktiskt är straffbart att ägna sig åt att förstöra annans egendom; antingen kan sociala myndigheter eller polis bli inkopplade beroende på vandalernas ålder.

Anne

Läs mer:

Relaterat till artikeln