Arbetet med att göra sex storregioner i landet har pågått under en längre tid. Men steg för steg har de politiska förhandlingarna brakat samman och ambitionerna för en ny karta över Sverige har bara krympt och krympt.

Regeringen har tyvärr nobbat våra förslag om att förändra Sverige så att makten flyttar ut från Stockholm till regionerna, sa Centerpartiets Anders W Jonsson till TT på torsdagseftermiddagen.

Samtidigt meddelar Kristdemokraterna att man lämnar samtalen med regeringen kring regionbildandet.

Det betyder att det saknas politiskt stöd att få ihop en uppgörelse eftersom Liberalerna redan hoppade av på onsdagen och även Moderaterna har lämnat samtalen.

Det är en besvikelsens dag, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Han har lett samtalen men menar att "Stureplansperspektivet" har segrat, till nackdel för regionala intressen.

Det finns en vilja ute i landet, en annan i riksdagen, säger han och bedömer att frågan om regionsammanslagningar nu är begravd för lång framtid.

Tidigare i veckan meddelade Ardalan Shekarabi att man släpper alla planer på storregion i Norrland och fokuserar på Götaland och Svealand.

Men nu verkar det som att han får släppa hela tanken med storregioner i landet.

Det betyder att ännu ett försök att dela in landet i större län och regioner har misslyckats.

Planerna för Småland var att slås ihop med Östergötland och Kalmar län. Men oenigheten kring detta var stor och de berörda regionerna kritiserade tidspressen vilket gjorde att förhandlarna beslöt att skjuta denna storregion till andra etappen av regionbildningen.

Men nu blir det alltså inget av med detta heller.