Vid det tillfället pekade det på ett överskott i kommunens verksamhet, för hela 2017, på 18,5 miljoner kronor.

Det ska jämföras med det budgeterade resultatet, på 8,5 miljoner kronor.

Förklaringen står att finna i att kommunen är inne i en stark utveckling.

Det visar sig att de positiva befolkningssiffrorna från 2016 ser ut att hålla i sig. Enbart under årets två första månader ökade befolkningen med 130 personer.

Den siffran ska jämföras med målet för hela 2017, som är en ökning av antalet invånare med 166 personer.