Jag kan naturligtvis inte påstå att det är Landsbygdspartiets start i kommunen, som är anledning till detta. Däremot tror jag att de hundratals debattartiklar och insändare, som partiet gjort sedan det bildades 2010, har starkt bidragit till det ökade politiska intresset för landsbygden och småorterna. Den pågående torkan och skogsbränderna har också satt landsbygden i fokus.

Vi kallar oss ju oberoende, vilket betyder att vi inte vill ingå i någon allians i förväg, utan ge stöd till det parti eller den gruppering som för den mest landsbygds- och småortsvänliga politiken. Och när ni nu verkar överens om inriktningen, så blir väl vår huvuduppgift att tillse så löftena inte bara blir valfläsk. Att ständigt påpeka: ”Glöm inte den norra kommundelen” ”Glöm inte Råstorp”.

Traryd har varit särskilt drabbat av industrinedläggelser och de senaste två decennierna förlorat mer än 300 arbetstillfällen utan att få någon ersättningsindustri. Där har nog inte heller gjorts en enda nybebyggelse under samma period, medan det byggs friskt inne i Markaryd. Vi tror att det på golfbaneområdet skulle kunna skapas ett attraktivt villaområde, som kunde innehålla såväl pensionärsboende, som locka pendlare från Ljungby.

Vi ser med tillförsikt fram emot valet. Det känns spännande att för första gången få delta.

Johan Barzel

ordförande i Landsbygdspartiet oberoende, Markaryd