Region Kronobergs kulturpris 2017 delades ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde på onsdagen.

– Det är så klart glädjande att vi uppmärksammas. Att det finns ett intresse redan efter första säsongen, säger Tobias Broström.

Tobias Broström driver Musik i Tagaborg tillsammans med sin fru, Magdalena Prahl Broström, och hans föräldrar, Rune och Ingegerd Broström. Det är därför inte enbart Tobias Broström som har fått priset.

– Priset går till vår förening och då i förlängningen till föreningens medlemmar, förklarar han.

Tobias Broström bor och arbetar idag i Malmö men han har sina rötter i Norra Haghult, i Markaryds kommun, där han också har sitt sommarboende.

Det exakta benämningen på utmärkelsen är "Kreativ entreprenör inom kulturområdet". Motiveringen lyder: ”Musik i Tagaborg är ett sagolikt musikprojekt som breddat kulturlivet och satt Markaryd på den musikaliska kartan”.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk, som pristagaren själv får välja och som har ett värde på 10 000 kronor. Tobias Broström berättar att prispengarna kan komma att gå till konst att sätta upp i konsertbyggnaden.

Sommaren 2017 var den första säsongen för Musik i Tagaborg. Flera välkända musiker på det klassiska området spelade då i den lada i Norra Haghult som Tobias Broström gjort om till konsertbyggnad.

Redan nu planeras nästa säsong och sommar i Norra Haghult.

– Det är väl inte riktigt spikat än. Men det kommer att presenteras på vår hemsida i början av nästa år.

Musik i Tagaborg medfinansieras av EU:s landsbygdsfond, genom ett projektbidrag från Leader Linné Småland.