Däremot har de rätt till nödvändig och akut vård, men det kostar också, tillägger hon.

Region Jönköpings län följer Sveriges kommuner och landsting, SKL, och deras handbok om vård av personer från andra länder. Yvonne Ericsson berättar att EU-migranter har rätt till mödrahälsovård, men har kvinnan i fråga inget EU-kort blir hon debiterad för hela beloppet.

Och om vården kan vänta tills personen åker hem till sitt hemland så är det planerad vård.

Hon berättar att ett vanligt besök hos läkare på vårdcentral kan kosta uppemot 2 000 kronor, 700 kronor för sköterska.

Förlossningen kan kosta 25 000 kronor eller uppåt, beroende på vad som händer. Det är svårt att säga vad kostnaden blir och detta är verkligen ett problem för dem som kommer utifrån.

Och tyvärr skiljer det sig mellan länderna huruvida man uppfyller kriterierna för ett sådant kort eller inte.