Lärare Faton Gurgurovci är själv ganska ny på programmering, och tycker att eleverna är fantastiska som har lärt sig så snabbt.

– Vi lärare hade en internutbildning med AV-media i höstas, berättar han.

Nu i vår har elever i årskurs fem och sex på skolan kunnat välja programmering på Elevens val, och även de har fått en grundutbildning av AV-media.

Nu är det Faton som har tagit över ansvaret att lära ut.

– I första skedet handlade det om att låta eleverna känna på och att lära av andra, berättar Faton.

Programmet som de använder heter Scratch, och en stor fördel med det är att man kan gå in och titta på det som andra användare har gjort tidigare, och lära sig en hel del även den vägen.

Trots att bara några veckor passerat har de redan hunnit med mycket.

– Det har gått mycket bättre än vi trodde! Eleverna vågar verkligen prova och det gick fort för dem att lära, säger Faton.

Thelma Hyltåker och Haelan Alari är två av de som valt programmering på Elevens val, och de håller på med en mycket tänkvärd film om mobbing.

– Vi kom på temat själva. Det är kul, men var svårt i början, berättar de.

Liam Lelic Hansson hör till dem som istället har valt att göra ett spel.

– Det är roligt, säger han, och berättar att han ibland väljer att fortsätta att programmera även efter skoltid.

Tanken är att fler klasser ska få möjlighet att prova programmering efterhand.