Premiumartikel

”Alla berörda fastighetsägare kommer att få information per brev när granskningshandling finns klar att presentera. De kommer också att få information om när deras kommentarer på denna måste vara Trafikverket tillhanda”, förklarar Åke Aringer.

Foto Catarina Johansson

Projektledare Åke Aringer om gången kring cykelleden

Nu har alla synpunkter kommit in rörande Gång- och cykelleden Hovdinge – Bollstad. Smålänningen ställer frågan till projektledare Åke Aringer om hur de kommer att hantera synpunkterna.

Premium-erbjudande

90 dagar för 45kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,