Smålänningen har pratat med Per Bergs föräldrar Kjell och Inger om hur det kommer att påverka deras situation i och med att regeringen har backat.

– Det är ju ett bra tecken på att något är på gång i rätt riktning, men det berör inte Per i nuläget eftersom han redan har beslut om indragande av assistans från Försäkringskassan.

– Det känns som att våra gemensamma ansträngningar börjar ge resultat. Men det är inte nog eftersom det inte berör alla de som redan fått avslag eller neddragning av assistansen. Deras och vår situation kommer ju inte att förändras med detta, säger Kjell och Inger Berg, Per Bergs föräldrar.

– Vi gör det här skyndsamt. Människors liv måste kunna gå ihop, säger Åsa Regner.

På tisdagen höll Åsa Regner, barn- och äldreministern, en presskonferens där hon meddelade att regeringen stoppar Försäkringskassans tvåårsprövningar.

Bakom beslutet är flera vägledande domar som har visat vad den statliga assistansdelen ska omfatta.

Men de säger inte att personer som blir nekat personlig assistans inte har ett behov, sa hon och berättade att den förändrade rättspraxisen har skapat stor oro och att assistansersättningens legitimitet är hotad.

Därför presenterar regeringen nu fyra lagförslag.

I paketet ingår bland annat att assistans beviljas för väntetid, som det var förut.

Det innebär också att Försäkringskassan tillfälligt stoppas att göra så kallade tvåårsomprövningar.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler välkomnar beskedet från regeringen.

– Jag är glad över att regeringen har agerat så här snabbt, men innan jag har sett lagtexten är det svårt att fullt ut säga vilka konsekvenserna blir, säger hon till TT.

Här finns också förslag på att kommunerna får förtydligat ansvar att informera och att enskilda som fått beviljat assistansersättning ska få mer i ersättning för sina kostnader.

Smålänningen har tidigare skrivit om 30-årige Per Berg som nekades assistans.

Föräldrarna överklagade beslutet och fick rätt mot Ljungby kommun. Men kommunen har i sin tur överklagat igen.

Läs mer: Uppsagda från sin sons assistans

Läs mer: ”Det finns en kostnadsaspekt på detta ställningstagande”