Eftersom vi vet att det är brist på pengar för många viktiga ändamål i kommunen måste hushållningen bli bättre och verksamheterna effektivare.

V delar MP s uppfattning att det inte lämpar sig för kommunledningen i vår lilla kommun att spendera skattemedel på att åka till andra kommuner för interna möten.

Tyvärr är detta bara en liten del av de olater och slöseri som drabbat våra offentliga verksamheter de senaste decennierna. En ständigt tilltagande byråkratisering stjäl skattemedel och försämrar service och vård till brukare. Visserligen är staten ansvarig får mycket dumheter på detta område, men även kommuner skapar själva onödigt pappersarbete, onödiga utflykter och onödiga sammanträden.

Alla drabbas, skolan och alla andra kommunala verksamheter, sjukvården och polisen.

Sverige är i dag världsledande när det gäller möten på arbetstid. Vi spenderar årligen långt över 100 miljarder på att sitta i möten på arbetstid.

Denna utveckling måste stoppas så snart som möjligt. Kommun, sjukvård och polis måste bli effektivare.

Med Vänsterpartiet i kommunfullmäktige kommer vi att bevaka att kommunen arbetar effektivt.

Christer Persson

Vänsterpartiet Markaryd