Barnmorskan Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad då hon vägrar att utföra aborter på grund av sin kristna tro. Det slår Arbetsdomstolen fast.

Fallet har pågått i ungefär tre år där två rättsinstanser, Diskrimineringsombudsmannen och Jönköpings tingsrätt, gått på Region Jönköpings läns linje.

Vi har varit väldigt konsekventa i ärendet hela tiden. Vår utgångspunkt är lagstiftningen om patientens rättigheter och i det här fallet kvinnans rätt till abort, säger Anders Liif.

Vilka reaktioner har du mött hos personalen angående det här fallet?

Jag tycker att vi haft ett väldigt starkt stöd för vår uppfattning hos såväl chefer som verksamheten i stort. Det har gjort att vi hela tiden känt oss trygga, säger Anders Liif.

Och från allmänheten?

I det jag har följt i debatten och från media så uppfattar jag att vi har ett stöd i vår uppfattning att vård ska utgå från patienten och inte tvärtom, att verksamheten är till för personalen. Jag vill samtidigt säga att vi har full respekt och förståelse för människors tro, men att det finns begränsningar i just det här yrket, säger Anders Liif.