Under hösten och vintern kommer rekryteringen av civila medarbetare att fortlöpa och vid olika tillfällen kommer ett hundratal polisassistenter att börja arbeta inom regionen.

Förstärkningen sker för att öka förmågan att hantera särskilt brottsutsatta, skriver polisen.

Förstärkningen sker också för att ersätta de medarbetare som gått i pension övriga poliser som av annan anledning lämnat polisregionen. Andelen nya poliser som anställs är dock fler än de poliser som slutat jobba.

Enligt polisens beräkningar kommer antalet medarbetare i region Syd vid årets slut att vara omkring 5 000 anställda och tillväxten kommer att fortsätta under 2020.

– Den prognos vi gjorde i början av året ligger fast. Vi är inne i en tillväxtfas och det ökade tillskottet av resurser både i form av nyutbildade poliser och civila medarbetare är både angeläget och välkommet, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef.