Det har stormat rejält efter centerpartisten och ordföranden i kyrkofullmäktige Bruno Edgarssons . Han sa bland annat att han är motståndare till Pride, inte kan förlika sig med HTBQ och att homosexualitet är "en trend".

En som gick i Pridetåget i Växjö var biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus. klargjorde han att han inte delar Bruno Edgarssons åsikt.

– Jag tänker att det är viktigt att vi bejakar att Gud har skapat oss på olika sätt. Det är det budskapet i regnbågsflaggan som jag bejakar, sa Fredrik Modéus.

Han klargjorde också att det är Svenska kyrkans linje att samkönade par får vigas, men han sa också att det måste finnas utrymme för olika åsikter inom Svenska kyrkan.

– Jag tycker att det är viktigt att vi på allvar försöker lyssna till varandra i sådana frågor som är jobbiga för oss, känsliga för oss och viktiga för oss, så att man inte hamnar i att allt för snabbt fördöma varandras sätt att tänka, sa biskopen.

Magnus Kolsjö, vice ordförande i RFSL, har reagerat på biskopens uttalande. I en kommentar till intervjun med biskopen skriver han bland annat att det är problematiskt att biskopen "inte kan känna igen homofobi när den passerar mitt framför ögonen på honom."

"Homofobi får aldrig ses som en åsikt bland andra. Homofobi är skadligt och Svenska kyrkans företrädare måste ta en tydlig ställning mot alla uttalanden som kränker människor och som riskerar att pressa människor längre in i garderoben", skriver Magnus Kolsjö, och fortsätter:

"Svenska kyrkan har tagit en tydlig ställning för alla människors lika värde och för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rätt att vara en del i församlingsgemenskapen på samma villkor som alla andra. Biskop Fredrik Modéus måste våga stå upp för den hållningen och ta tydlig ställning mot den homofobi som uppenbarligen finns inom hans stift."

Biskop Fredrik Modéus kommenterar kritiken med att det måste vara möjligt att förena tydlighet med respekt för andras åsikter.

– Jag tar tydligt ställning för alla människors lika värde och för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rätt att vara en del i församlingsgemenskapen på exakt samma villkor som alla andra. Vi ska inte göra skillnad på människor och det är av stor vikt att den öppna folkkyrkan inte bara är öppen till namnet, utan i verkligheten. Samtidigt manar jag till fördjupad dialog kring de frågor där vi står långt ifrån varandra. Det måste vara möjligt att förena tydlighet när det gäller egna ställningstaganden med respekt för den andres.

Läs mer: