Idén med att använda rondellerna i Markaryd som reklamplats, kommer från en kommuninvånare som kontaktat Markaryds kommun via synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker". Kommuninvånaren skriver:

"Angående rondellerna i byn. Det är ju byns bästa reklamplats. Varför inte sätta en värmepump från Nibe, en möbelgrupp för Johansons design, en truck från Konecranes etcetera i de olika rondellerna? Det skulle verkligen visa upp Markaryds företagarkultur."

Kommunens näringslivschef, Bengt Göran Söderlind, tycker att det är ett bra förslag och svarar förslagslämnaren:

"Jag presenterar ditt förslag vid nästa tillfälle som vi i kommunen diskuterar frågor kring Markaryds centrum."