Bakgrunden är att Socialdemokraterna i budgetarbetet för 2017 fick igenom ett förlag om att avsätta 800 000 kronor för att utbilda vikarier till undersköterskor och att erbjuda dem fasta anställningar. Tolv sådana utbildningsplatser skulle till på Sunnerbogymnasiet.

Samma summa har också avsatts för 2018.

Så långt tycks allt vara gott och väl, men det som fått Anne Karlsson och hennes partikamrater att reagera är att förslaget om att göra en utvärdering av hur pengarna använts och hur utfallet av utbildningen blivit.

"Detta är ganska ovanligt, att fullmäktiges ledamöter inte är intresserade hur besluten verkställs", skriver Karlsson.

Därför riktar Anne Karlsson några frågor till bar- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willfors (C).

Bland annat vill Anne Karlsson och Socialdemokraterna veta hur många vikarier som erbjudits utbildning, och hur många som kommer att erbjudas utbildning nästa år.

Socialdemokraterna vill också veta hur samverkan med socialnämnden i fråga om vilka vikarier som ska erbjudas sett ut samt vilken förvaltning som fått de 800 000 kronorna för att verkställa beslutet.