I december 2016 ändrade Migrationsverket sitt ställningstagande på grund av det försämrade säkerhetsläget i landet. men man anser inte att situationen är så allvarlig att alla som kommer från Afghanistan nu får stanna i Sverige.

Nu vill Socialdemokraterna i Ljungby att regeringen ändrar sitt beslut och låta alla de afghanska barn och unga som kommer till Sverige få stanna.

— De barn och ungdomar som kommer till Sverige har kommit utan anhöriga. Väl här så har svenska samhället ett bra mottagande av dem. Många av dem går i skolan och har kommit in i det svenska samhället på ett bra sätt, skriver de i det brev som de riktar till Svenska regeringen på tisdagen.

— Att utvisa dem till ett land som de flytt ifrån kan inte vara förenligt med mänskliga rättigheter enligt vårt förmenande.

Brevet är undertecknat av Magnus Karlsson, Paul Kowanski, Anne Karlsson, Conny Simonsson, Bahtije Breznica, Tomas Nielsen och Lotta Åhlander, alla med platser i Ljungby Arbetarkommuns styrelse.