Senast i februari gick Anne Karlsson (S) ut och krävde i en skrivelse till kommunstyrelsen att det skulle tas krafttag mot de ”alarmerande höga” sjuktalen. Mer om det finns att läsa här.

Men ordförande för personal- och arbetsmarknadsutskottet (PAU) ordförande Carina Bengtsson (C) menade att siffrorna inte stämde, och att det inte behövdes någon analys eftersom kommunen var på rätt spår i arbetet.

Men Anne Karlsson låter sig inte nöjas, och tar nu upp frågan igen i en interpellation till Carina Bengtsson.

I den skriver hon att socialdemokraterna anser att sjuktalen och de kostnader de för med sig är höga i Ljungby kommun. Anne Karlsson skriver också att partiet vid flera tillfällen har lagt förslag om konkreta metoder och undersökningar för att hitta sätt att komma till rätta med arbetsmiljön och sjuktalen.

Carina Bengtsson (C).

Kostnaderna ökar

”Tyvärr har dessa förslag kategoriskt avslagits av fullmäktige”, skriver Anne Karlsson i interpellationen och fortsätter:

”När vi socialdemokrater nu konstaterar att kostnaderna för sjukskrivningar ökat år 2017, från 16 miljoner 2016 till 20 miljoner kronor 2017 krävs handling, inte bara konstaterande”.

Anne Karlsson vill nu ha svar på varför det inte görs en djupare analys av de ”skenande kostnaderna”, varför ledningen för PAU inte vill ha information om tidsåtgången i rehabärenden, och hur ledningen menar agera om de höga kostnaderna kvarstår.