– Flera pågående uppdrag och satsningar är ofinansierade, bland annat uppdraget om att införa fler möjligheter att göra karriär inom vårdyrkena. Samtidigt kompenseras inte verksamheterna fullt ut för ökade kostnader, säger Henrietta Serrate (S), oppositionsråd för Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Hon menar att det inte är rimligt att ställa krav och sedan inte ge ordentliga förutsättningar för att de ska kunna uppnås.

Verksamhetsplanen bygger på den moderatledda minoritetens budget för Region Kronoberg 2019, som beslutades av regionfullmäktige i november.

Man måste också förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och öka ambitionerna för att minska hyrpersonalen, menar S. Kostnaderna för hyrpersonal minskade inte i den takt som regionen hoppats under 2018.

–  Vi måste göra mycket mer för att våra medarbetare ska trivas hos oss och för att fler ska vilja jobba i våra verksamheter. Socialdemokraterna kommer fortsätta kämpa för att avskaffa delade turer, minska beroendet av hyrpersonal och öka andelen heltidsarbetande, säger Henrietta Serrate i pressmeddelandet.

Relaterat till artikeln