Socialdemokraterna Emma Johansson Gauffin och Lotte Åhlander i Ljungby har skrivit en motion om att Ljungby kommun borde införa gratis och lättillgänglig wifi i delar av Ljungby centrum. Stora torg, busstationen, Grand och kommunala idrottsplatser kan vara platser som är lämpliga för fri wifi, anser de.

Att erbjuda fri wifi är ett sätt att gynna digitalisering, men även att utveckla turism och handel, menar de bägge motionärerna. Det är också något som skulle göra kommunen mer attraktiv för unga vuxna och i förlängningen bidra till kommunens mål 35 000 invånare 2035.

"Genom att erbjuda fritt wifi i delar av Ljungby centrum skulle man kunna få fler att söka sig dit. Inte minst turister eftersom utländska abonnemang ofta tar högre avgifter för surf jämfört med svenska sådana", skriver Emma Johansson Gauffin och Lotte Åhlander.

Lokalt näringsliv skulle också gynnas, menar de, då det blir lättare att exempelvis använda swish.

Ljungby ligger inte i någon radioskugga som det är, konstaterar de bägge motionärerna, men anser att gratis wifi skulle bidra till positiva saker för kommunen.

"Särskilt vad gäller grupper som turister och ungdomar som kanske har begränsat med surf. Och folk i gemen gillar fritt wifi."

Grannkommunen Älmhults kommun är en av de kommuner som har fri wifi i delar av centrum.