I en interpellation till utbildnings- och kulturnämndens ordförande Maria Svenson Lundin (Kd), skriver oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) att det i kommunstyrelsen har sagts att det kan handla om flera miljoner kronor, som Markaryds kommun har missat genom att inte ha återsökt bidrag från Migrationsverket.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars redovisades konsulten Serkons genomlysning av utbildnings- och kulturförvaltningen. I denna står det bland annat att den lagstadgade ersättning som kommunen har rätt till för asylsökande barns förskole- och skolgång bara har eftersökts från Migrationsverket i mycket liten omfattning under 2016. Pohlman citerar utredningen:

"Den möjliga kostnadsperioden att återsöka var, vid upptäckten, från sista kvartalet och framåt. Utebliven återsökning 2013, 2014 samt de första kvartalen 2015 innebär att cirka 1 miljon kronor förlorats. Verksamheten har alltså fullgjort sina åtaganden för skattemedel istället för statliga medel."

Joakim Pohlman konstaterar att någon mer djuplodad kontroll av hur mycket pengar som missats inte har gjorts. Däremot gjorde den förre förvaltningsekonomen på utbildnings- och kulturförvaltningen en egen genomgång och kom då fram till att det kunde handla om cirka 250 000 kronor.

Det finns i så fall tre olika bud: "flera miljoner", cirka 1 miljoner kronor, och cirka 250 000 kronor.

– Jag har ju ingen aning om vilka pengar det egentligen är? säger Joakim Pohlman.

Men det sägs också, skriver Pohlman, att det var socialnämnden som hade ansvar för att göra eftersöket.

Joakim Pohlman anser att det är dags att ta reda på hur mycket pengar det egentligen handlar om. Det är, enligt Pohlman, ett jobb för revisorerna.

– Nu får det vara slut på gissandet. Nu ska det upp på bordet.

Joakim Pohlman skriver i interpellationen:

"Jag och Socialdemokraterna blir titt som tätt anklagade för att inte hålla oss till fakta. I detta fall känns det ibland som om man försöker hitta så mycket negativt som möjligt mot tidigare chefer på UKF så nu tycker jag det är dags att vi får reda på hur det ligger till."

– Nu får det snart vara slut med att kasta skit på den förre förvaltningschefen, säger Joakim Pohlman.

Joakim Pohlman frågar därför Maria Svensson Lundin om hon är beredd att låta oberoende revisorer undersöka hur mycket pengar som Markaryds kommun missat att återsöka, vilken nämnd som var ansvarig för att återsöka medel från Migrationsverket, samt hur mycket pengar som hon anser att det handlar om som inte har återsökts.

– Jag förutsätter att även Alliansen är intresserad av att ta fram siffrorna, säger Joakim Pohlman.