I motionen framkommer att Matija Rafaj (S) menar att den ökade konsumtionen av socker har gett resultat av att mer än varannan invånare i vårt land lider av övervikt eller fetma.

" Det är vetenskapligt bevisat att orsaken är att vi i större utsträckning får i oss varor som innehåller tillsatt socker", skriver Rajaf.

Nu föreslår han att distriktskongressen beslutar om att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att utreda frågan angående ett införande av sockerskatt och utformning av den och att intäkterna för skatten används till hälsofrämjande insatser.

”Ett högre pris på produkter innehållande tillsatt socker, skulle få till effekt att dessa varor skulle konsumeras mindre och bidra till ökad folkhälsa”, skriver Matija Rafaj (S) i sin motion.

" I dag är Sverige ett land med stor ojämlikhet när det gäller hälsa. Det visar på att områden som har socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper mycket större risk att drabbas av fetma, högt blodtryck och ett ytterligare skäl till att man ska utreda en sockerskatt", skriver Matija Rafaj vidare i sin motion.

Han påvisar också att England, Mexiko, Finland, Polen, Norge och Ungern är exempel på länder som har infört en sockerskatt där undersökningar entydigt har visat på enbart goda effekter som på sikt kommer att gynna ländernas folkhälsa.