Under många år, konstaterar Joakim Reimerstam (S) i en motion, har ordet "brukare" inte tagits emot bra bland invånarna i Markaryds kommun. Svaret har då blivit att det är Socialstyrelsens benämning som gäller även i Markaryd.

Andra kommuner i Markaryds närhet har däremot bemött sina invånare och ändrat benämningar inom de kommunala verksamheterna.

Socialdemokraterna i Markaryd vill därför att brukare slopas och att man i kommunen istället använder "omsorgstagare" eller "vårdtagare" för äldre personer och de med funktionsnedsättning (SoL och LSS).

För de personer som är inom kommunens dagliga verksamheter eller arbetsmarknadsåtgärder (Sol) och LSS), föreslås "deltagare".

"Patient" föreslås som benämning för de som får hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL).

Detta medan "klient" föreslås som benämning för de som finns inom individ- och familjeomsorgen (SoL, LVM, LVU, med flera).

I motionen yrkar Reimerstam på att "verksamheterna under socialnämnden implementerar de nya benämningarna för våra medborgare inom Markaryds kommun".