Sedan några år infaller Vänliga Veckan varje år i februari (samma vecka som Alla hjärtans dag) för att påminna oss om att vi mår bra av vänlighet. Veckan uppmärksammas av Läkarmissionen som då ofta gör en insamling, dock inte i år.

Årets tema under veckan är att visa vänlighet mot någon som inte tycker som du.

”Att visa vänlighet mot någon som inte tycker som du eller att inte våga stå för vad man tycker, utan helt enkelt att lyssna ett varv till”, säger Eva Nordenstam von Delwig, informationsansvarig på Läkarmissionen i ett pressmeddelande.

Läkarmissionen skriver också att forskning har visat att vänlighet, omtanke och engagemang för andra människor gör både oss själva och dem vi hjälper lyckligare.

Men traditionen startade redan 1946 då Läkarmissionens grundare Harry Lindquist instiftade en årligt återkommande Vänliga veckan. Under många år delades även ut ett pris till en person; ”Årets vänligaste svensk” men och då försvann även veckan.

Men sedan 2014 har veckan åter uppmärksammats av Läkarmissionen.

Samma år lät organisationen göra en undersökning, bland ett stort antal svenskar. Den visade att nio av tio tillfrågade tycker att de själva är vänliga i vardagen. Samtidigt anser mycket färre, två av tre, att folk i deras omgivning är vänliga mot dem.

Stress anses vara främsta orsaken till att man är ovänlig. Var tredje anser att det finns perioder under året då de är mindre vänliga. Flest av dessa svarar att de är mindre vänliga under november–december.

YouGov intervjuade 1 008 män och kvinnor i åldern 18–74 år.