Varje år utser Ljungby kommuns tillgänglighetsråd ett tillgänglighetspris utifrån gällande tillgänglighetsplan som antogs av kommunfullmäktige 2011. Detta pris delas ut i samband med kommunens årliga dag om funktionsnedsättningar på Ljungby bibliotek.

På plats kommer ett 15-tal föreningar och intresseorganisationer finnas representerade med montrar och personer som bär på erfarenhet av olika funktionshinder

– Denna dag är ett jättebra tillfälle att få information och att öka kunskapen om olika funktionsvariationer, säger Anne Karlsson (S) som är ordförande i tillgänglighetsrådet.

För hur ser det ut för dem med ett funktionshinder? Är det så tillgänglighetsanpassat som det borde vara?

De som kan svara på de frågorna är de som bär på erfarenheten från sin vardag och vet vad som felar. Saker som personer utan funktionshinder kanske inte tänker på.

En gatupratare som gungar kan vara en ren livsfara för någon med nedsatt syn. De hinner gå in i den och följer med den ned till marken istället för ett tvärstopp. På vissa trottoarer så tvingas rullstolsburna ut i gatan för att komma förbi gatupratare, bord och stänger som butiker ställer ut.

Det kan också vara svårt att komma åt ett klädesplagg som hänger långt upp i en butik. Sitter man i rullstol och inget plockredskap finns så är det helt omöjligt. För att inte tala om alla höga trottoarkanter, kullerstenar, ringklockor eller dörröppnare som sitter för högt eller långt bort.

Men det kan också handla om att få rätt hjälpmedel och veta var man söker dem. En karta eller app som talar om vilken väg som är enklast att ta sig fram på om man är rullstolsburen. Men det handlar även om att anpassa sätten att kunna tillgodose sig litteratur som synskadad och att få den hjälp och det stöd man kan behöva som drabbad och även som anhörig.

– Man måste tänka rätt från början och ta vara på varandras kunskaper. Vi måste forma allt efter att kunna passa alla och göra det tillsammans. För det som blir tillgängligt för många, det blir bra för alla, säger Anne Karlsson, ordförande i tillgänglighetsrådet.

De föreningar och aktörer som kommer att vara på plats är bland annat; Demensföreningen, Strokeföreningen, HRF, Funkibar, Hjärt- och Lungföreningen, Anhörigsamordnare från Ljungby kommun, Kommunrehab, DHR, Neuroförbundet, SRF, Fixartjänst, överförmyndare och reumatikerförbundet.

Det blir också en föreläsning och livsberättelse av Jenny Aldén som har blivit fri från sjukdomen ms efter en stamcellsrengöring.

Platsen är Ljungby bibliotek och datumet är tisdagen den 7 november.