Färgskalan i kartan ger även en bild av hur arbetslösheten skiljer sig mellan kommuner och olika regionala områden.