Nu står det klart hur många nyanlända personer som varje kommun i Sverige ska ta emot år 2020 enligt bosättningslagen.

7 100 nyanlända ska fördelas på 218 kommuner runt om i landet. 5 000 av dessa är kvotflyktingar, det vill säga personer som kommer direkt från ett flyktingläger. De resterande 2 100 personerna har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket.

De senaste åren har det skett en kraftig minskning i hur många personer som tas emot i Sverige. 2017 togs det emot 23 600 anlända men i år har det bara varit 8 300. Minskningen kommer alltså att fortsätta.

– I början var det många kommuner som inte tog emot inom tidsfristen på två månader, med hänvisning till att de inte hade bostäder. De tyckte att de kunde vara kvar på våra boenden i väntan på lämpligt kommunalt boende. Men nu flyter det på bra. Kommunerna har haft snart fyra år på sig att arbeta efter de förutsättningar som finns och har insett att bosättningslagen är här för att stanna, säger Jens Carlander, expert på bosättningsfrågor på Migrationsverket till Hem & Hyra.

De tar inte emot några nyanlända

Det är Hem & Hyra som har presenterat en lista över hur många personer som varje kommun kommer att ta emot nästa år. Här kan du se hur det ser ut i just din kommun.

Ljungby tar emot flest med elva personer vilket är en minskning med fyra. Varken Älmhult eller Markaryd kommer att ta emot några nyanlända nästa år.

De fem kommuner i Sverige som tar emot flest flyktingar är Stockholm (856), Göteborg (291), Lund (149), Uppsala (146), Linköping (144).

Totalt är det 72 kommuner i Sverige som inte tar emot några flyktingar alls.