Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar i sitt förslag att det är många skolelever som passerar Märta Ljungbergsvägen på sin väg till Kungshögsskolan och Hjortsbergsskolan. För att göra barnens skolväg säkrare vill man alltså att tekniska förvaltningen tittar närmare på ett system kallat Förstärkt information.

Fivö-systemet har funnits i Sverige sedan slutet av 80-talet och finns för närvarande på cirka 150 platser i landet, bland annat i Växjö.

Systemet går ut på att det finns blinkade ljus fäst vid Här-går-manskylten, något som ska göra gångtrafikanternas passage säkrare. Kritiker har dock menat att det kan finnas risk man invaggas i en känsla av falsk säkerhet.

Studier som gjorts på olika platser i landet har visat att bilisterna har en tydlig tendens att sänka hastigheten när systemet är påslaget.