Kursen, på de aktier som de sålt, låg för Christel Fritiofssons del på 78, 52 kronor och för Staffan Fritiofsson på 78, 43 kronor. Detta enligt uppgifter i Dagens Industri, siffror också går att läsa i Finansinspektionens insynsregister.

Sammanlagt gav avyttringarna av aktierna nästan åtta miljoner kronor.

För ett år sedan sålde paret Fritiofsson 40 000 aktier var.

Efter den senaste aktieförsäljningen, äger de nu 2, 6 miljoner A-aktier och 3,5 miljoner B-aktier i Nibe, vilka beräknas sammanlagt vara värda 474 miljoner kronor. Posten motsvarar 1, 2 procent av kapitalet och 2, 8 procent av rösterna i Nibe.