Det är ett faktum att framförallt danska och tyskar tycker om att uppleva naturen när de besöker Älmhults kommun.

I det läget kom detta med cykelturer och vandringsleder på tal.

Detta har Älmhults kommun tagit till sig och presenterar nu en rykande färsk broschyr som kallas Cyklar och vandra i Älmhults kommun.

Broschyren är tryckt i 9 000 exemplar, lika många på svenska, tyska och engelska.

I broschyren beskrivs åtta cykelturer och nio vandringsrundor med tillhörande, detaljerade kartor.

Vill inspirera

Det finns även information om vad man kan upptäcka på respektive tur.

– Vi vill ge förslag och inspiration på att cykla och vandra i Älmhults kommun, säger Johan Söderlund.

– Detta är förslag på rundor och bara en av den är skyltad. Det är cykelturen mellan Älmhult och Linnés Råshult.

– Därför är vi noga med att presentera detaljerade kartor.

– Jag hoppas att detta hjälper vårar turister.

Men Älmhults kommun har ytterligare en förhoppning med den nya satsningen:

Kommunens invånare.

Detta att hitta trevliga vandringsleder och dito cykelturer kan ju också användas av de som redan bor i kommunen.

Trots allt behöver man inte åka långt för att få trevliga upplevelser.

Webben också

– Vi vill uppmuntra kommunens invånare till ett rikare friluftsliv, understryker Johan Söderlund.

Följden av detta kan därmed bli mer eller mindre regelbunden friskvård.

Johan Söderlund och Carina Glanshagen på kommunen har arbetat både med projektet i tryckt form och på webben.

Broschyrerna finns att hämta på Ikea Hotell, Sjöstugans Camping, Ikea Museum och på Sibylla på handelsområdet.

Kommunen vill gärna ha in synpunkter från allmänheten om detta med cykelturer och vandringsleder.

– Det är alltid bra att få återkoppling, säger Johan Söderlund.

– Då vet vi vad som fungerar och om det finns sådant som kan göras bättre till nästa gång.