Brottsförebyggande rådets senaste siffror visade, enligt Sverigedemokraterna, att brottsligheten har ökat markant i Markaryds kommun. Men lokalpolischef Anders Karlsson "bröt" sedan ner statistiken och fick fram ett helt annat resultat, vilket Smålänningen tidigare berättat om.

– När man läser statistik så ska man nog göra på det sättet att man tar reda på vad är det man läser och vad står den för. Och inte bara titta på en generalisering på en övergripande nivå, sa Bengt Germundsson (KD) när SD-motionen skulle besvaras under måndagens kommunfullmäktige.

Germundsson kunde konstatera att motionären, Kenth Lassen (SD), "uppenbarligen hade läst Brås rapport".

– Och då kan man inte undgå att läsa det allra första som står i den. Det är att man ska vara noga med att tolka vad statistiken står för.

Initierade brott

Brottsförebyggande rådets statistik visar antalet "anmälda brott" och inte antalet "faktiskt begångna brott".

– Antalet anmälda brott för vissa brottstyper, som narkotika- och trafikbrott, beror till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll och spaningsinsatser. Om insatserna förändras så påverkar de ofta antalet anmälda brott. Det är ganska enkelt att förstå. Gör polisen ingen trafikkontroll då tar man inga trafikförseelser, sa Bengt Germundsson.

Därmed blir det också "0 trafikbrott". Men ju mer aktiv polisen är, desto större är chansen att en fortkörare eller rattfyllerist åker dit.

– Så detta speglar en ökad polisiär närvaro, i kommunen. För att man har hittat det man kallar egeninitierade brott. Det är polisen som initierar kontrollen som leder fram till att man upptäcker det här brottet.

Många brott

Dessutom kan enstaka stora polisärenden, med många brott, resultera i problem i en jämförelse över tid. Dessutom i en osäkerhet om en förändring är generell eller om den kommer från ett och samma ärende. Stora ärenden är ovanliga men bör ändå beaktas, anses det, när man tolkar statistik.

– Under 2018 registrerades i Region Syd ett ärende med cirka 100 brott, avseende dataintrång. Ett ärende leder alltså till 100 brott, sa Bengt Germundsson.

En enda persons brottsliga gärning kan alltså leda till 100 brott i statistiken.

– Och 2018 registrerades i Region Syd ett ärende med cirka 140 brott avseende övrigt bedrägeri. Så statistiken här omfattar alla händelser som anmäls och registreras, inte bara hos polisen, utan också hos Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Dessa inkluderar även de händelser som efter en utredning visar sig vara något annat än brottslighet.

De brott som ökat mest, på nationell nivå, är bedrägerierna. En stor ökning av dessa finns också i Markaryds kommun under 2018. Men dessa brott kan man mycket väl utöva från andra platser än inom Markaryds kommun, och då genom telefoner och datorer.

– Men brottsoffret finns i vår kommun.

Ökade insatser

Det som Bengt Germundsson anser vara mest oroande är ökningen av narkotikabrott i Markaryds kommun. Dessa har ökat med 122 procent och avspeglar sig i antalet upptäckta rattfyllerier som har med narkotika att göra.

Samtidigt går det inte att påstå något annat, underströk han, att detta är ett resultat av polisens ökade insatser i Markaryds kommun.

I sin motion vill SD även att Anders Karlsson ska komma till Markaryd och förklara varför polisen så kapitalt har missbedömt utvecklingen i Markaryds kommun. Men ett svar på vad det egentligen är som polisen har missbedömt, efterlyste både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Sparken uppåt

Joakim Pohlman (S) och Bengt Germundsson krävde att Sverigedemokraterna skulle be polisen om ursäkt, under den längre debatt som följde.

– Jag kommer att be Anders Karlsson om ursäkt när vi har vårt möte, som är utlovat ska bli av. Syftet med motionen var att skapa den här debatten vi har just nu. Och det har ju lyckats. Vi behöver faktiskt hjälpa polisen att få de resurser snabbare än vad man på riks gör idag, sa Kenth Lassen som vill att kommunpolitikerna ska påverka rikspolitikerna så att det blir fler poliser i landet.

Detta kallades "sparken uppåt".

– Det här med sparken uppåt, det tror jag inte att vi behöver göra. För besluten är redan tagna av en princip enig riksdag, att det ska vara 10 000 fler polisanställda 2024, sa Joakim Pohlman och påpekade samtidigt att det tar 2, 5 år innan en polis är färdig att tjänstgöra på allvar.

Kommunstyrelsens förslag var att avslå SD-motionen, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.