Det är dags nu, skriver undertecknaren Krister Salomonsson, att göra det som en stor majoritet av svenska folket vill och förbjuda tiggeriet.

I motionen påpekas att antalet ökat på senare år, såväl i Ljungby och i landet i stort, liksom att rapporter från bland annat Rikspolisstyrelsen visar att stora delar är organiserad av kriminella ligor som utnyttjar utsatta människor. Oftast kommer tiggarna och ligorna från forna öststater som Rumänien och Bulgarien.

Stöd men inte pengar

Sverigedemokraterna pekar på en statlig rapport som rekommenderar stöd på plats (i tiggarnas hemländer) i stället för att svenskar ger pengar eller stöd i skålarna. Därtill poängteras att EU-länder alltid bär ansvaret för sina egna medborgare.

För Ljungby kommuns del är det, skriver (SD), både i Ljungbys kommuninvånares och, i förlängningen, också EU-migranternas eget intresset angeläget att förbjuda tiggeri.

Permanentar problemen

Krister Salomonsson skriver:

"Tiggeri kan förbjudas, men inte fattigdom. Den fattigdom, vilken ofta är orsaken till tiggeriet, kan och kommer aldrig att avhjälpas genom att just tillåta dessa människor att tigga i Sverige. Snarare tvärtom så permanentas deras sociala utsatthet."

Han föreslår, i väntan på ett nationellt förbud, att det införs ett i Ljungby efter det att Vellinge kommun i Skåne fått klartecken via en dom i Högsta förvaltningsrätten.